مرکز تخصصی لیزر موهای زائد خورشید
با ما همراه باشید

هزینه لیزر موهای زائد

هزینه لیزر برای بانوان با دو دستگاه پیشرفته اسموت کول و الکساندرایت بایوس

# محل لیزر هزینه با دستگاه اسموت کول هزینه با دستگاه اکساندرایت بایوس توضیحات
1 صورت کامل 50,000 تومان 80,000 تومان
2 زیر بغل ها 30,000 تومان 50,000 تومان
3 دست کامل 90,000 تومان 150,000 تومان
4 بیکینی 50,000 تومان 80,000 تومان
5 ساعد ها 50,000 تومان 80,000 تومان
6 پاها کامل 130,000 تومان 250,000 تومان
7 ساق پاها 70,000 تومان 120,000 تومان
8 ران ها 80,000 تومان 130,000 تومان

هزینه لیزر برای آقایان با دو دستگاه پیشرفته اسموت کول و الکساندرایت بایوس

# محل لیزر هزینه با دستگاه اسموت کول هزینه با دستگاه اکساندرایت بایوس توضیحات
1 خط ریش 20,000 تومان 30,000 تومان
2 خط پیشانی 20,000 تومان 30,000 تومان
3 خط پشت گردن 20,000 تومان 30,000 تومان
4 زیر بغل ها 40,000 تومان 60,000 تومان
5 کمر کامل 100,000 تومان 200,000 تومان
6 شکم و قفسه سینه 100,000 تومان 200,000 تومان
7 پا کامل 200,000 تومان 400,000 تومان
8 گوش 20,000 تومان 30,000 تومان
9 سرشانه 30,000 تومان 50,000 تومان